Polityka prywatności i regulamin

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

BEST STAY Urszula Wilk (dalej Best Stay) jest firmą świadczącą usługi krótkotrwałego wynajmu apartamentów.

Adres naszej strony internetowej to: https://beststay.com.pl

BEST STAY deklaruje ochronę prywatności każdego gościa. Wszelkie informacje uzyskane od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi Państwa wizyty w naszych apartamentach oraz zgłoszeń związanych z dokonaniem rezerwacji i jej obsługą, jak również w celu wprowadzania usprawnień w korzystaniu ze stron pod adresem https://beststay.com.pl

Szanując Państwa prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo Państwa danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Jakie dane osobiste zbieramy i w jakim celu

Dane gromadzone w serwisie https://beststay.com.pl mają postać:

 • dobrowolnie wprowadzanych przez użytkownika danych w formularzach (dane kontaktowe),
 • danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies, itp.).

W serwisie internetowym https://beststay.com.pl mogą być wykorzystywane następujące technologie: XML, PHP, DHTML, cookies.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług wynajmu apartamentu;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Best Stay w związku ze szkodą poniesioną przez Best Stay, a wyrządzoną przez gościa lub obroną przed roszczeniami gościa w stosunku do Best Stay;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa gościom;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Best Stay jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Best Stay będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Best Stay, w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Ponadto Best Stay będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Osadzone treści z innych witryn i ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Informacje dodatkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Best Stay Urszula Wilk z siedzibą Lublinie, pod adresem: ul. Towarowa 2/6, 20-205 Lublin.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

E-mail: beststayinlublin@gmail.com lub skorzystanie z formularza kontaktowego

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z serwisu internetowego https://beststay.com.pl oznacza Państwa akceptację powyższej polityki prywatności.

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH BEST STAY W LUBLINIE

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów BEST STAY w Lublinie oraz warunki pobytu w apartamentach.

Regulamin stanowi integralną cześć umowy o czasowe korzystanie z apartamentu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Słownik użytych w regulaminie pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów KC, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z apartamentu.
 2. Właściciel – Best Stay Urszula Wilk, ul. Towarowa 2/6, 20 – 205 Lublin, NIP: 7132745746.
 3. Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Właściciela, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy, na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 4. Umowa – umowa o czasowe korzystanie z apartamentu (rezerwacji), na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. System rezerwacyjny on-line – internetowy system udostępniony na stronie internetowej Właściciela, umożliwiający dokonanie rezerwacji apartamentu oraz dokonanie płatności on-line za pobyt.
 6. Strona internetowa Właściciela – www.beststay.com.pl
 7. Adres e-mail Właściciela – apartamenty@beststay.com.pl

Rezerwacja

 1. Klient może dokonać rezerwacji apartamentu korzystając z systemu rezerwacyjnego on-line lub na zasadach ustalonych z Właścicielem drogą telefoniczną (pod numerem telefonu: + 48 500 845 197) lub mailową (adres e-mail: apartamenty@beststay.com.pl).
 2. Dane Klienta niezbędne do dokonania rezerwacji, które należy podać to: termin pobytu (data przyjazdu i wyjazdu), wybrany apartament, ilość osób w apartamencie oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj i adres zamieszkania). Fakultatywnie Klient może wybrać dodatkowe usługi.
 3. Rezerwacja za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego on-line:
  a) Do korzystania z usługi rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego on-line wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail. Korzystanie z w/w usługi jest dobrowolne i bezpłatne, wyłączając opłaty wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Właściciel.
  b) Koszt pobytu wskazany w formularzu rezerwacji obejmuje koszt noclegów oraz wybrane przez Klienta płatne usługi dodatkowe.
  c) Podane na stronie internetowej Właściciela ceny rezerwacji apartamentu są cenami brutto.
  d) Właściciel może pobrać opłatę dodatkową za możliwość zameldowania przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu, lub za późniejsze wymeldowanie – po akceptacji przez pracownika obiektu.
  e) Po wybraniu terminu pobytu oraz liczby osób, które będą korzystały z apartamentu, system wskaże dostępne apartamenty wraz z ceną za cały pobyt. Należy wskazać apartament wybrany do rezerwacji.
  f) Po wybraniu opcji „zarezerwuj”  należy wypełnić formularz rezerwacji podając w nim imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj oraz adres zamieszkania. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i polityką prywatności oraz akceptacja postanowień Regulaminu i polityki prywatności poprzez zaznaczenie stosownego pola w ramach formularza rezerwacyjnego on-line.
  g) Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma na wskazany adres e-mail informację, że jego rezerwacja została złożona i oczekuje na potwierdzenie.
  h) Po dokonaniu przez Właściciela weryfikacji dostępności wybranego apartamentu, Klient otrzyma dwie oddzielne informacje, na wskazany adres e-mail, z potwierdzeniem rezerwacji  oraz z prośbą o dokonanie płatności w pełnej kwocie za cały pobyt, za pośrednictwem serwisu „pay pal”.
  i) Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu „pay pal” nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Klienta.
  j) Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty za usługę w pełnej wysokości.
  k) Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych apartamentów.

Anulowanie i zmiana rezerwacji

 1. Zmiana rezerwacji możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Właściciela. Prośbę o zmianę rezerwacji należy przesłać drogą mailową na adres e-mail Właściciela lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 845 197.
 2. Anulowania rezerwacji można dokonać:
  a) Telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 500 845 197;
  b) Drogą mailową – przesyłając prośbę na adres e-mail Właściciela;
  c) Za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego on-line (w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem tego systemu), korzystając z linka przesłanego drogą e-mailową wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Po dokonaniu anulowania rezerwacji Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem anulowania rezerwacji.
 3. Anulowanie rezerwacji w terminie przypadającym wcześniej niż 14 dni przed podaną datą przyjazdu jest bezkosztowe, a wpłacona wcześniej kwota zostaje zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed podaną datą przyjazdu, wpłacona wcześniej przez Klienta kwota nie podlega zwrotowi.
 5. Właściciel anuluje rezerwację nieopłaconą w ciągu 24 godzin od momentu jej potwierdzenia.
 6. Właściciel zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji jeżeli numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe.

 Zasady pobytu

 1. Właściciel oddaje Klientowi w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
 2. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Apartamencie.
 3. Apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej.
 4. Doba pobytu w apartamentach trwa:
  a) od godziny 16:00 do godziny 11:00 (apartamenty Czechowska) lub
  b) od godziny 14:00 do godziny 10:00 (apartamenty Towarowa).
 5. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem, w zależności od dostępności Apartamentu i może wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat.
 6. Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta okres pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.
 7. Klient za zgodą Właściciela może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji, Klient zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Właściciel może również odmówić wydania kluczy.
 9. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje naliczeniem kary pieniężnej w wysokości 200 zł za każdą zarezerwowaną przez Klienta dobę (chyba, że ustalono inaczej).
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek oraz używania świec. Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Właściciel. W przypadku złamania zakazu, o którym mowa w niniejszym punkcie, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 11. Zabronione jest  niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Właściciel jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego. 
 12. Jeżeli w skutek zakłócania przez Klienta porządku, Właściciel zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska lub Policja, Właściciel uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Klienta kwotą 1000 zł kary.
 13. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do udostępnienia Właścicielowi wynajmowanego apartamentu w celu skontrolowania jego stanu.
 14. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00. Zachowanie Klienta i osób korzystających z apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego korzystania z mieszkań sąsiednich oraz z całej nieruchomości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 15. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
 16. W przypadku rażącego naruszenia zasad, określonych w regulaminie, Właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji. Właściciel nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 17. Pobyt dzieci do lat 2 jest bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

Zameldowanie

 1. Zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 (apartamenty Czechowska) lub od godziny 14:00 (apartamenty Towarowa) przez całą dobę.
 2. W trakcie zameldowania Klient powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, w celu spisania przez Właściciela podstawowych danych niezbędnych do świadczenia usługi.
 3. Opłatę za cały pobyt uiszcza się z góry w momencie zameldowania (o ile nie została dokonana wcześniej przelewem), wyłącznie gotówką.
 4. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego on-line, zameldowanie odbywa się w sposób bezobsługowy, a Klient otrzymuje instrukcję zameldowania mms-em na numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji.
 5. Godzina przyjazdu Klienta do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w dniu przyjazdu do godziny 11:00. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient  zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela. W razie braku kontaktu z Klientem, Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Klienta, bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt, który:
  a) nie posiada ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem lub odmawia jego okazania,
  b) znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  c) odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu,
  d) stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu,
  e) odmawia zapłaty za pobyt.
 7. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 8. W trakcie przekazywania apartamentu, Klient otrzymuje klucz do apartamentu oraz, w przypadku dokonania rezerwacji miejsca parkingowego, pilot od bramy garażowej/ klucz od parkingu, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu w sposób ustalony z Właścicielem (nie dotyczy apartamentów wyposażonych w elektroniczny zamek na kody, wówczas kod dostępu do apartamentu dezaktywuje się o godzinie wskazanej w niniejszym regulaminie jako godzina końca doby pobytu).
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce parkingowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta, w trakcie korzystania z miejsca parkingowego udostępnionego przez Właściciela.

Prawa i obowiązki Właściciela

 1. Właściciel zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem należytej staranności.
 2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Klienta.
 3. Właściciel zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usługi, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamencie przez podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne usunięcie usterek lub braków.
 4. W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, zostaną one spakowane i zabrane z apartamentu. Mogą one, na wyraźną prośbę Klienta, być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie, a następnie dokona ich utylizacji.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione w apartamencie lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania, w trakcie pobytu Klienta.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany rezerwacji, w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Właściciela (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Właściciel ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconych przez niego pieniędzy.
 7. Właściciel ma prawo bez zezwolenia Klienta wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub mienia,
  w przypadku niestosowania się Klienta do regulaminu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyproszenia Klienta oraz osób przebywających wraz z nim w apartamencie w powyższych sytuacjach.
 8. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu  pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki występujące w apartamencie. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego apartamentu w dniu zameldowania, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i jego wyposażenie, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta.
 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z apartamentem, nie wynikające z normalnego użytkowania apartamentu, wyrządzone przez Klienta lub osoby przebywające z nim w apartamencie.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia szkód wyrządzonych Właścicielowi oraz osobom trzecim zarówno w apartamencie jak i w nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania czystości w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie budynku, w którym znajduje się apartament i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie, przestrzegania zasad p.poż i BHP oraz przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i wszelkich przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 5. Klient jest zobowiązany do prawidłowego określenia swoich danych, w tym w szczególności wymaganych w trakcie dokonywania rezerwacji. Klient odpowiada za prawdziwość i rzetelność przekazanych danych.
 6. Klient zobowiązuje się używać apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 7. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 10. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi należy składać listownie na adres siedziby Właściciela lub elektronicznie na adres e-mail Właściciela.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości oraz powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji, numer rezerwacji (lub datę pobytu i numer apartamentu) oraz opis problemu.
 3. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Klient  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową lub listownie (w zależności od formy złożenia reklamacji) o sposobie jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

 1. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a  Klientem, jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.